KJSS Giving Scholarship for 2023
       తల్లిదండ్రులు హాస్టలుకు వచ్చు                       సమయములు

శనివారము సాయంత్రం 4 గం.ల నుండి 6 గం. ల మధ్య ఆదివారం మరియు శెలవు దినములలో ఉ. 9 గం.ల నుండి సా. 6 గం. వరకు ఇతర రోజులలో విద్యార్థినులను చూచుటకు వార్డెను అనుమతి తీసుకొనవలెను. రాకూడదు. తప్పనిసరి పరిస్థితులలో ముందుగా